Podľa odsúhlaseného návrhu riešena vašej novej záhrady zrealizujeme

- zemné prace a terénne úpravy
- automatické závlahy
- riešenie záhradného osvetlenia
- výsadba drevín
- zakladanie trávnikov (výsev, mačinovanie - trávny koberec)
- výstavba jazierok, potôčikov, fontániek
- zakladanie skaliek, suchých múrikov, záhradných chodníkov
- strešné záhrady
- výsadba mobilnej zelene
- drobná záhradná architektúra, drevostavby